Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

ZDRAVOTNÍCTVO

AMBULANTNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, okres Nové Mesto nad Váhom

ADOS, Ul. J. Kollára 2527/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, (ADOS FLORENCE s.r.o.), Tel.: 032/771 04 27

Jana Nerádová dipl. d. h. - ambulancia dentálnej hygieny, Ul. Malinovského 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.:  0908 682 558

MUDr. Silvia Lúčna - ambulancia detskej psychiatrie, Ul. Kpt. Nálepku 2411/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Tel.: 032/774 03 68

MUDr. Noman Ehsan - ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Ul. Dibrovova 26/2496, 91501 Nové Mesto nad Váhom, (NOEMIS, s.r.o.), Tel.: 032/771 05 77

MUDr. Silvia Vadinová - ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Ul. M. R. Štefánika 1/812, 91501 Nové Mesto nad Váhom, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Tel.: 032/774 04 60, Ul. Mýtna 146, Stará Turá 

MUDr. Gabriel Grnáč - ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, (VARIOMED, spol. s.r.o.), Ul. Mýtna 146, 91601 Stará Turá , Tel.: 032/776 35 51

MUDr. Ivana Petkaničová, MUDr. Mária Velecká - ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Tel.: 032/774 03 27

MUDr. Jozef Kukuča - ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Ul. M. R. Štefánika 812/1, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Tel.: 032/774 03 27

MUDr. Soňa Žlnayová, PhD. - ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul.  Piešťanská 1184/24,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 35

MUDr. Dana Ulahelová - ambulancia klinickej imunológie a alergológie, (ULAMED s.r.o.), Ul. Tematínska 2550/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/642 31 29

MUDr. Juraj Klička - ambulancia klinickej imunológie a alergológie, (PEDALERG, s. r. o.), Ul. Mýtna 146/7, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 37 45

MUDr. Silvia Podmajerská - ambulancia klinickej imunológie a alergológie, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

MUDr. Štefan Kršák - ambulancia vnútorného lekárstva, (VEROMON s.r.o.), Ul. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 99 65

MUDr. Zuzana Durdíková - ambulancia vnútorného lekárstva, (ZannaM s.r.o.), Ul. Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0949 093 020

MUDr. Zuzana Mastráková - ambulancia vnútorného lekárstva, (MASTRA - MEDIC s.r.o.), Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - ambulancia vnútorného lekárstva, (KAMEAT s.r.o.), Ul. Dibrovova 2495/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, T: 032/771 04 11

MDDr. Barbora Gulová - ambulancia zubného lekárstva, Moravské Lieskové 607, 916 42 Moravské Lieskové, Tel.: 0948 111 781

MDDr. Martin Ondrejka -ambulancia zubného lekárstva, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, T: 0948 483 088

MDDr. Monika Halinárová - ambulancia zubného lekárstva, (smile4you, s.r.o.), Ul. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá, Tel.: 0918 804 433

MUDr. Anna Skovajsová - ambulancia zubného lekárstva, Bzince pod Javorinou 437, 916 11 Bzince pod Javorinou, Tel.: 032/779 36 14

MUDr. Erika Mareková - ambulancia zubného lekárstva, (ERNI DENTAL medicentrum, s.r.o.), Ul. Martina Rázusa 21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 03 44

MUDr. Helena Císarová - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

MUDr. Imrich Barták -ambulancia zubného lekárstva, Ul. Malinovského 425, 916 21 Čachtice, Tel.: 032/778 74 34

MUDr. Ingrid Koukalová - ambulancia zubného lekárstva, (MUDr. Koukalová Ingrid, s. r. o.), Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 03 21

MUDr. Ivan Dinga - ambulancia zubného lekárstva, (MD design s.r.o.), Ul. Hviezdoslavova 716/69, 916 01 Stará Turá. Tel.: 032/776 44 08

MUDr. Jana Peterková - ambulancia zubného lekárstva, 1. mája 311/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 26 74

MUDr. Jozef Galbavý - ambulancia zubného lekárstva, (AP ORTHO s. r. o.), Ul.  Štúrova 562/13, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 23 81

MUDr. Juraj Halinár - ambulancia zubného lekárstva, (HH-Dent s.r.o.), Ul. Mýtna 146/7, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/770 81 46

MUDr. Juraj Krč - Turba - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Slovanská 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 84 17

MUDr. Katarína Adámková - Ambulancia zubného lekárstva, (AK DENT, s. r. o.), Lubina 259, 916 12 Lubina, Tel.: 032/777 83 05

MUDr. Katarína Hasidlová - ambulancia zubného lekárstva, (KH - DENT, s. r. o.), Ul. Fraňa Kráľa 745/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0948 352 632

MUDr. Ľudmila Králová - ambulancia zubného lekárstva, Jasná 377/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 60 39

MUDr. Mária Havranová - Ambulancia zubného lekárstva, uL. 1. mája 232, 916 38 Beckov, Tel.: 032/777 72 44

MUDr. Martin Bumbál  - ambulancia zubného lekárstva, (Sunny Smile, s. r. o.), Ul. Malinovského 1240/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0915 711 497

MUDr. Martin Lisý - ambulancia zubného lekárstva, (SOMADENT, s.r.o.),  Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Tel.: 0948 914 814

MUDr. Martin Rebry - ambulancia zubného lekárstva, (MR - DENT, s. r. o.), Ul. Kpt. Nálepku 2411/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 16

MUDr. Martina Erghová - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Júliusa Gábriša 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 41 93

MUDr.  Pašmík Milan  - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Dibrovova 1916, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0905 947 801

MUDr. Pašmík Milan - ambulancia zubného lekárstva, Royova 22,  915 01 Nové Mesto nad Váhom

MUDr. Oľga Benianová - ambulancia zubného lekárstva, (A - Dent Ambulancia, s. r. o.) Ul. Bernolákova 602/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 64 14

MUDr. Oľga Dingová - ambulancia zubného lekárstva, (OD - ID DENT s.r.o.), Ul. Hviezdoslavova 719/69, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 44 08

MUDr. Rudolf Rebry - ambulancia zubného lekárstva, (RR-DENTAL, s. r. o.), Podolie 834, 916 22 Podolie, Tel.: 032/640 16 52

MUDr. Slavica Švorcová - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/744 02 51

MUDr. Soňa Bibzová - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 76 73

MUDr. Štefan Kobza - ambulancia zubného lekárstva, Moravské Lieskové 607, 916 42 Moravské Lieskové, Tel.: 0908 150 589

MUDr. Tatiana Italyová -ambulancia zubného lekárstva, Mýtna 7, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/775 22 75

MUDr. Věra Masárová -ambulancia zubného lekárstva, (Masárová s.r.o.), Ul. Michala Chrásteka 647/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/743 73 46

MUDr. Veronika Šišovská - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Odborárska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/779 42 59

MUDr. Vladimír Skovajsa - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 19

MUDr. Vlasta Kaššovicová - ambulancia zubného lekárstva, Bošáca 257 , 913 07 Bošáca, Tel.: 032/778 14 23

MUDr. Zdenka Bľandová - ambulancia zubného lekárstva, Ul. Tematínska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 63 59

MUDr. Marta Zámečníková -ambulancia zubného lekárstva, (DENT-Z MUDr. Zámečníková s. r. o.), Ul. Športová 2377/45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 11 71

MUDr. Katarína Bernovská -angiologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul.  M. R. Štefánika 812/1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 05

MUDr. Marek Šumaj -angiologická ambulancia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 11

MUDr. Martina Figurová -angiologická ambulancia, (MaJA - AS, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 14

MUDr. Slávka Dolinská - dermatovenerologická ambulancia, Ul. Krčméryho 865/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 78 28

MUDr. Vilma Šorfová -dermatovenerologická ambulancia, Ul. M. R. Štefánika 2448/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 87

MUDr. Henrich Gašparík - dermatovenerologická ambulancia, (Nemocnica s poliklinikou Myjava), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 35 52

MUDr. Jana Trgalová -endokrinologická ambulancia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 34

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - endokrinologická ambulancia, (KAMEAT s.r.o.), Ul. Dibrovova 2495/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/771 04 11

MUDr. Miroslav Šorf, CSc. - gastroenterologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 30

MUDr. Slavomír Čermok - gastroenterologická ambulancia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 11

MUDr. Slavomír Černok - gastroenterologická ambulancia, (Aura SA s.r.o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/321 41 14

MUDr. Zuzana Durdíková - geriatrická ambulancia, (SaluD s.r.o.), Ul. Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0949 093 020

MUDr. Ľudovít Kováč - gynekologická ambulancia, (GPA Kováč, s. r. o.), Ul. Malinovského 425, 916 21 Čachtice, Tel.: 032/778 74 36

MUDr. Miloš Paškala - gynekologická ambulancia, (GYNAMA s.r.o.), Ul. Piešťanská 1165/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 02 92

MUDr. Pavol Durdík -gynekologická ambulancia, (SaluD s.r.o.), Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 44

MUDr. Tatiana Janegová - gynekologická ambulancia, (JANEGYN s.r.o.), Ul. Tematínska 2550/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 16 43

MUDr. Zuzana Oravcová - gynekologická ambulancia, (GYNA MS, s.r.o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 36 20

MUDr. Mária Lazarčíková - hematologická a transfúziologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Dibrovova 860/8,  915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 54

MUDr. Natália Miková -hepatologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 32

MUDr. Ján Pavlovič, MUDr. Pavol Podmajerský - chirurgická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 68

MUDr. Martin Pecka - chirurgická ambulancia, Ul. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 39 90

MUDr. Roman Samek - chirurgická ambulancia, (BEROSA s.r.o.), Ul. Piešťanská 1165, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/743 09 24

MUDr. Janka Danková, MUDr. Zuzana Vaňová, MUDr. Zuzana Danišová Stašková - kardiologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/ 774 03 96

MUDr. Marián Mora - kardiologická ambulancia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 16

MUDr.Štefan Kršák - kardiologická ambulancia, (VEROMON s.r.o.), Ul. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 99 65

MUDr. Ján Bľanda - nefrologická ambulancia, Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 43

MUDr. Miroslav Šorf, CSc. - nefrologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom 

MUDr. Lucia Durdíková - nefrologická ambulancia, (FMC - dialyzačné služby, s.r.o.), Ul. Dibrovova 840, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/771 34 60

MUDr. Mária Galbavá - neurologická ambulancia, Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 30 35

MUDr. Peter Velecký - neurologická ambulancia, (Synapsa s. r. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tečl.: 032/774 03 48

MUDr. Vladimír Dobiáš - neurologická ambulancia, (POLYART, s.r.o.), Ul. Piešťanská 1165/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/743 02 41

MUDr. Eva Stehlíková - oftalmologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Kpt. Nálepku 854/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 32

MUDr. Myroslava Marhitych - oftalmologická ambulancia, (MYROSLAVA, s. r. o.), Ul. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/770 81 45

MUDr. Oľga Porubská - oftalmologická ambulancia, (Očná ambulancia Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.), Ul. Krčméryho 871/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/771 52 62

MUDr. Dušan Lasab, MUDr. Ľudovít Pravda - ortopedická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 48

MUDr. Jozef Ševcech - ortopedická ambulancia, Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 41 62

MUDr. Peter Sýkorský - ortopedická ambulancia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 37

MUDr. Henrich Gašparík - otorinolaryngologická ambulancia, (Nemocnica s poliklinikou Myjava), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 35 51

MUDr. Zora Feriancová - otorinolaryngologická ambulancia, (OLION, s. r. o.), Ul. Kpt. Nálepku 854/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 31

MUDr. Alica Ďurišová - pneumologicko-ftizeologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Kpt. Nálepku 854/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 64

MUDr. Martin Šišan - pneumologicko-ftizeologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Kpt. Nálepku 854/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 64

MUDr. Marián Mora - Poliklinika Nové Mesto nad Váhom, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24,  915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 11

MUDr. Andrea Voštinárová - psychiatrická ambulancia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 25

MUDr. Andrea Žišková - psychiatrická ambulancia, (SENZUS, s. r. o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/770 81 41

MUDr. Božena Hesová - psychiatrická ambulancia, (HB Medic, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1165/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 06 13

MUDr. Mária Ohrablová - psychiatrická ambulancia, (EMPATIA - psychiatrická ambulancia s. r. o.), Ul. Kpt. Nálepku 2411/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 41 82

MUDr. Silvia Lúčna - psychiatrická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Kpt. Nálepku 2411/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 68

MUDr. Andrea Tomašovicová - reumatologická ambulancia, (Articulatio s. r. o.), Ul. Kukučínova 2577/53A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0904 006 831

MUDr. Marianna Hauptvoglová - reumatologická ambulancia, (Reum.hapi s.r.o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 42

MUDr. Soňa Žlnayová, PhD. - reumatologická ambulancia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/321 41 12

MUDr. Lucia Durdíková - Stacionár, nefrológia Nové Mesto nad Váhom, (FMC - dialyzačné služby, s.r.o.), Ul. Dibrovova 840, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 34 60

MUDr. Gabriel Grnáč - SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, (VARIOMED, spol. s.r.o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 35 51

MUDr. Mária Velecká - SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom

MUDr. Martin Figel - SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 11

MUDr. Milan Hetflajš - SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, (Dental Denk, s.r.o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá 

MUDr. Mária Lazarčíková - SVaLZ, hematológia a transfuziológia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá 

MUDr. Miroslav Šorf, CSc. - SVaLZ, hematológia a transfuziológia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Dibrovova 860, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 86

MUDr. Miroslav Šorf, CSc. - SVaLZ, klinická biochémia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Dibrovova 860, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 83

RNDr. Ingrid Ševčíková - SVaLZ, klinická biochémia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá 

RNDr. Oľga Guráňová - SVaLZ, klinická biochémia, (Alpha medical s.r.o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. - SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, (Laboratóriá Piešťany s.r.o.), Ul. Dibrovova 860, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 27 75

RNDr. Viera Melicháčová - SVaLZ, klinická mikrobiológia, (Laboratóriá Piešťany s.r.o.), Ul. Dibrovova 860, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 27 75

MUDr. Lýdia Michalcová, MUDr. Zuzana Vlková - SVaLZ, rádiológia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 08

MUDr. Lýdia Michalcová - SVaLZ, rádiológia, Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 35 52

MUDr. Miroslav Šorf, CSc. - SVaLZ, rádiológia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

MUDr. Michal Doval - urologická ambulancia, (Uro - centrum, s. r. o.), Bzince pod Javorinou 347, 916 11 Bzince pod Javorinou, Tel.: 0910 232 840

MUDr. Milan Plesník - urologická ambulancia, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Dibrovova 860/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 20

MUDr. Roman Sokol, MUDr. Juraj Holba, MUDr. Peter Kohútek - urologická ambulancia, (PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.), Ul. J. Weisseho 2429/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0905 990 600

MUDr. Roman Sokol, MUDr. Juraj Holba, MUDr. Peter Kohútek - urologická ambulancia, (RS BROS s.r.o.), Ul. J. Weisseho 2429, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 0905 343 753

MUDr. Dušan Ulahel - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, (ULAMED s.r.o.), Ul. Bratislavská 615/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 48 33

MUDr. Helena Kozempelová - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ul. Mýtna 146/7, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 22 62

MUDr. Henrieta Šicková - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 37

MUDr. Ján Bľanda - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 43

MUDr. Jana Drobná -všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ulica 1. mája 232, 916 38 Beckov, Tel.: 032/777 71 22

MUDr. Jana Drobná -všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ul. Partizánska 391, 916 24 Horná Streda, Tel.: 032/777 31 44

MUDr. Juraj Klička - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, (PEDALERG, s. r. o.), Ul. Mýtna 146/7, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 37 45

MUDr. Lívia Hendrichová - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Hôrka nad Váhom 168, 916 32 Hôrka nad Váhom 

MUDr. Lívia Hendrichová - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Podolie 834, 916 22 Podolie, Tel.: 032/779 53 20

MUDr. Ľudmila Veselá - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, (VES - MED, s. r. o.), Ul. Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 04 38

MUDr. Monika Ehsanová - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, (NOEMIS, s.r.o.), Bošáca 257, 913 07 Bošáca 

MUDr. Oľga Krč - Turbová - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ul. Malinovského 425, 916 21 Čachtice, Tel.: 032/778 74 40

MUDr. Viera Munková - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, (MUDr. Viera Munková s. r. o.), Ul. J. Kollára 2572/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/748 41 11

MUDr. Zuzana Janovicová -všeobecná ambulancia pre deti a dorast, (JAZ - PED s.r.o.), Ul. Bernolákova 2695/12B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 66 55

MUDr. Oľga Bošanská - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Pobedim 255, 916 23 Pobedim, Tel.: 033/774 26 83

MUDr. Ľudmila Kucková - všeobecná ambulancia pre dospelých, Moravské Lieskové 607, 916 42 Moravské Lieskové, Tel.: 032/779 26 02

MUDr. Božena Janovicová, MUDr. Ľubomír Miškovič - všeobecná ambulancia pre dospelých, (Všeobecná ambulancia s.r.o.), Trenčianske Bohuslavice 198, 913 06 Trenčianske Bohuslavice, Tel.: 032/640 19 12

MUDr. Daniela Bačová - všeobecná ambulancia pre dospelých, (DALEK, s. r. o.) Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/775 28 03 

MUDr. Denisa Husárová - všeobecná ambulancia pre dospelých, Ul. Martina Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 87 67

MUDr. Denisa Mitanová - všeobecná ambulancia pre dospelých, (MITAMED s.r.o.), Ul. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/775 23 75

MUDr. Emília Dovalová - všeobecná ambulancia pre dospelých, Bzince pod Javorinou 347, 916 11 Bzince pod Javorinou, Tel.: 032/779 32 51

MUDr. Eva Kršáková - všeobecná ambulancia pre dospelých, (VEROMON s.r.o.), Ul. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 99 66

MUDr. Eva Martinusová - všeobecná ambulancia pre dospelých, Ul. Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 53 37

MUDr. Eva Sadloňová - všeobecná ambulancia pre dospelých, (ESAMED, s. r. o.), Ul. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 46 59

MUDr. František Jaroš -všeobecná ambulancia pre dospelých, (OPTIMUS MED s. r. o.), Hôrka nad Váhom 168, 916 32 Hôrka nad Váhom, Tel.: 032/779 85 60

MUDr. Ján Durdík -všeobecná ambulancia pre dospelých, (Poliklinika MarMedico, s. r. o.), Ul. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/321 41 14

MUDr. Ján Mitana - všeobecná ambulancia pre dospelých, (Mitana Med, s. r. o.), Ul. Malinovského 425, 916 21 Čachtice, Tel.: 032/778 74 82

MUDr. Karol Durdík - všeobecná ambulancia pre dospelých, (SALUTE-DUR s.r.o.), Podolie 785, 916 22 Podolie, Tel.: 032/779 41 24

MUDr. Karol Láncoš - všeobecná ambulancia pre dospelých, (LanMed s.r.o.), Ul. J. Weisseho 2429/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 66 53

MUDr. Katarína Tichá - všeobecná ambulancia pre dospelých, (NOVAPHARM s.r.o.), Železničný Uzol 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/382 11 16

MUDr. Lenka Benáková - všeobecná ambulancia pre dospelých, Beckov 232, 916 38 Beckov, Tel.: 032/777 73 50

MUDr. Lenka Benáková - všeobecná ambulancia pre dospelých, Kálnica 45, 916 37 Kálnica, Tel.: 032/779 87 64

MUDr. Lenka Gáliková - všeobecná ambulancia pre dospelých, Moravské Lieskové  607, 916 42 Moravské Lieskové, Tel.: 032/779 25 23

MUDr. Ľubomír Kališ - všeobecná ambulancia pre dospelých, (MEDIP s.r.o.), Horná Streda 391, 916 24 Horná Streda, Tel.: 032/777 30 02

MUDr. Mariana Gregorovičová - všeobecná ambulancia pre dospelých, (MEG-LEK s.r.o.), Ul. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 40 62

MUDr. Martina Šmídová - všeobecná ambulancia pre dospelých, Lubina 45, 916 12 Lubina, Tel.: 032/777 80 06

MUDr. Martina Šmídová - všeobecná ambulancia pre dospelých, Modrová 72, 916 35 Modrová, Tel.: 033/778 52 23

MUDr. Miriam Heldesová - všeobecná ambulancia pre dospelých, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. Kpt. Nálepku 2411/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/774 04 27

MUDr. Miroslav Vaňo - všeobecná ambulancia pre dospelých, (SALUBER SK, s. r. o.), Ul. Piešťanská 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/770 41 23

MUDr. Natália Miková - všeobecná ambulancia pre dospelých, (ZDRAVMISE, s.r.o.), Ul. Piešťanská 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/640 1694

MUDr. Pavol Hauptvogl, MUDr. Miroslav Šorf, CSc. - všeobecná ambulancia pre dospelých, (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Hrachovište 256, Tel.: 032/779 02 70

MUDr. Peter Ščepko - všeobecná ambulancia pre dospelých, (Caduceus, s. r. o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/776 01 10

MUDr. Renáta Raclavská - všeobecná ambulancia pre dospelých, Bošáca 257, 913 07 Bošáca, Tel.: 032/778 11 34

MUDr. Renáta Ráclavská - všeobecná ambulancia pre dospelých, Nová Bošáca 170, 913 08 Nová Bošáca, Tel.: 032/778 01 62

MUDr. Vojtech Mastrák - všeobecná ambulancia pre dospelých, (MASTRA - MEDIC s.r.o.), Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 39 07

MUDr. Zuzana Durdíková - všeobecná ambulancia pre dospelých, (Praktik ZD s.r.o.), Ul. Malinovského 425, 916 21 Čachtice, Tel.: 032/778 74 55

MUDr. Otília Muthová - všeobecná ambulancia pre dospelých, (MOOTIL-MED s.r.o.), Ul. Tematínska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/771 41 74

MUDr. Mojmír Muth - všeobecná ambulancia pre dospelých, (MOOTIL-MED s.r.o.), Ul. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, Tel.: 032/770 81 32

 

 

 

 

 

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook