Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Union

ticketportal

predpredaj.sk

ticketart

eventim

CKM, karty Euro 26

AMSbus

Eurobus

studentagency

regiojet

VZDELÁVANIE

MATERSKÉ ŠKOLY

1.7.2002 vznikla zlúčením 6 MŠ na území mesta jedna MŠ so sídlom na Poľovníckej ulici, ktorá má v meste 7 alokovaných pracovísk na uliciach: Hurbanova, J. Kollára 20, J. Kollára 4, Hviezdoslavova, Hollého, Dibrovova a Poľovnícka.

 

Materská škola, RIADITEĽSTVO: Ul. Poľovnícka 12

     Adresa: Ul. Poľovnícka 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Riaditeľ školy: PaedDr. Dana Chmelová

     Tel.: 032/748 44 82

     E-mail: riaditelka@materskaskolanmnv.sk

     Web: http://www.materskaskolanmnv.sk/

 

Materská škola, Ul. Poľovnícka 12

     Adresa: Ul. Poľovnícka 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Zástupkyňa RMŠ: Mgr. Dana Kiovská

     Tel: 032/748 44 85

     E-mail: mspolovnicka@azet.sk

 

Materská škola, Ul. Dibrovova 13

     Adresa: Ul. Dibrovova 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Zástupkyňa RMŠ: Hana Popelková

     Tel: 032/771 54 89

     E-mail: msdibrovovanmnv@azet.sk

 

Materská škola, Ul. Hollého 13

     Adresa: Hollého ul. 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Zástupkyňa RMŠ: Janka Malíčková

     Tel: 032/771 53 32

     E-mail: mshollehonmnv@azet.sk

 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 12

     Adresa: Hviezdoslavova ul. 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Zástupkyňa RMŠ: Zuzana Ondrášová

     Tel: 032/771 51 84

     E-mail: mshviezdoslavova@azet.sk

 

Materská škola, Ul. Hurbanova 6

     Adresa: Ul. Hurbanova 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Zástupkyňa RMŠ: Beáta Pavlíková

     Tel: 032/771 25 31

     E-mail: mshurbanova@azet.sk

 

Materská škola, Ul. J. Kollára č. 25

     Adresa: Ul. J. Kollára č. 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Zástupkyňa RMŠ: Jarmila Markechová

     Tel: 032/771 39 23

     E-mail: mskollara@azet.sk

 

Materská škola, Ul. J. Kollára č. 337/4

     Adresa: Ul. J. Kollára č. 337/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Zástupkyňa RMŠ: Mgr. Marcela Kloknerová

     Tel: 032/743 02 93

     E-mail: mskollara4nmnv@azet.sk

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855

     Adresa: Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/746 18 12

     E-mail: zsnalnmnv@gmail.com

     Web: https://trojka.edupage.org/

 

Základná škola, Ul. Odborárska 1374

     Adresa: Ul. Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/771 54 17

     E-mail: zsodborarska@stonline.sk

     Web: http://zs4nmnv.edupage.sk/

 

Základná škola, Ul. Tematínska 2092

     Adresa: Ul. Tematínska 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/740 65 11-16

     E-mail: zstematinska@mail.icss.sk

     Web: http://zstematinskanmnv.edupage.org/

 

Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87

     Základná škola, Gymnázium

     Adresa: Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/771 25 96

     E-mail: ssjozefnm@gmail.com

     Web: www.zsjozefnm.edu.sk

 

Základná umelecká škola J. Kréna

     Adresa: Ul. Štúrova 590, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/748 41 81-3

     E-mail: zusjkrenanmnv@gmail.com

     Web: http://zusjkrena.edupage.sk/

 

Špeciálna základná škola

     Adresa: Ul. J. Kollára 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 27 43

     E-mail: szsnmnv@gmail.com

     Web: http://szs-nmnv.edupage.org/

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

     Adresa: Ul. Štúrova 590/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 2420, 0911 419 848

     E-maill: cvc@cvcnovemesto.sk

     Web: http://cvcnovemestonadvahom.edupage.org/

 

STREDNÉ ŠKOLY

Gymnázium M. R. Štefánika

     Adresa: Ul. Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/771 27 43

     E-mail: szsnmnv@gmail.com

     Web: http://szs-nmnv.edupage.org/

 

Bilingválne slovensko-španielske gymnázium M. R. Štefánika

     Adresa: Ul. Štúrova 2590/31A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/771 34 09

     E-mail: bilgym@bilgymnmv.edu.sk

     Web: https://bilgymnmv.edupage.org/

 

Stredná odborná škola

     Adresa: Ul. Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/746 51 11

     E-mail: zsps@spsnmnv.sk

     Web: http://www.spsnmnv.sk/

 

Stredná odborná škola

     Adresa: Ul. Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel: 032/771 24 13 

     E-mail: stanislav.paucin@sosjnm.tsk.sk

     Web: https://sosjnmnv.edupage.org/teachers/

 

Stredná odborná škola

     Adresa: Ul. Piešťanská 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 07 08

     Adresa: Ul. Weisseho 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 22 12

     Adresa: Ul. Holubyho 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 00 31

     E-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk

     Web: http://www.prvasosnmnv.sk/

 

Spojená škola sv. Jozefa

Základná škola, Gymnázium

     Adresa: Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 25 96

     E-mail: ssjozefnm@gmail.com

     Web: http://www.gymklcovenmv.edu.sk/skola.html

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook