Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Union

ticketportal

predpredaj.sk

ticketart

eventim

CKM, karty Euro 26

AMSbus

Eurobus

studentagency

regiojet

NÁUČNÉ CHODNÍKY v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV A OKOLIE I – Beckovské hradné bralo
Náučný chodník je nenáročný, samoobslužný, okružný, peší, letný i zimný. Začína sa v strede obce pri spoločnom paneli pre všetky chodníky, pri oplotení CHA Lipový sad. Trasa chodníka vedie cez CHA Lipový sad, popod Beckovský hrad, ktorý chodník obchádza, okolo židovského cintorína, späť k Lipovému sadu. Chodník prechádza cez PP Beckovské hradné bralo, CHA Lipový sad, NKP Beckovský hrad, okolo chránených stromov Dve lipy a Lipy v župnom sirotinci. Dĺžka chodníka je 700m, prevýšenie 60m. Čas prechodu je 1 hodina. Chodník má 3 zastávky. Zameraný je prírodovedne, dendrologicky, geologicky a kultúrno-historicky. Chodník bol otvorený v roku 1993 a v roku 1996 prebehlo preznačenie trás. Chodník je značený žltou farbou.

 

BECKOV A OKOLIE II – Sychrov
Náučný chodník je nenáročný, samoobslužný, líniový, peší, letný i zimný. Začína v obci. Trasa chodníka vedie z obce, od spoločného panelu pre všetky chodníky, pri oplotení CHA Lipový sad, po tzv. poľovníckom chodníku cez PR Sychrov, späť do obce. Chodník prechádza cez PR Sychrov, NKP Beckovský hrad, PP Beckovské hradné bralo a CHA Lipový sad. Dĺžka chodníka je 4km, prevýšenie 150m. Čas prechodu sú 2 hodiny. Chodník má 3 zastávky. Časť chodníka je súčasťou zeleno značeného turistického chodníka. Chodník je zameraný prírodovedne /flóra, lesy, poľovníctvo/ a kultúrno-historicky. Otvorený bol v roku 1993, v roku 1996 prebehlo preznačenie trás. Chodník je značený modrou farbou.

 

BECKOV A OKOLIE III – Beckovské Skalice
Náučný chodník je stredne náročný, samoobslužný, okružný, peší, letný i zimný. Začína v strede obce pri spoločnom paneli pre všetky chodníky, pri oplotení CHA Lipový sad. Trasa chodníka vedie z obce okolo CHA Lipový sad, okolo rodného domu Dionýza Štúra /1827-1892/, cez Lipky, Beckovské skalice, kameňolom, Skalku pri Beckove späť do obce. Chodník prechádza CHA Lipový sad, PP Skalka pri Beckove a Beckovské skalice. Dĺžka chodníka je 5,5km, prevýšenie 125m. Čas prechodu sú 4 hodiny. Chodník má 4 zastávky. Časť chodníka je súčasťou modro značeného turistického chodníka. Chodník je zameraný prírodovedne /flóra a fauna/ a kultúrno-historicky. Otvorený bol v roku 1993 a v roku 1996 prebehlo preznačenie trás. Chodník je značený zelenou farbou.

 

VČELÁRSKY NCH JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
Náučný chodník je nenáročný, samoobslužný, okružný, peší, letný i zimný. Začína na autobusovej zastávke pri PD Kálnica. Dĺžka chodníka je 8,5km. Čas prechodu sú 2 hodiny. Chodník má 8 zastávok. Čiastočne chodník prechádza po modro a zeleno značenom turistickom chodníku. Chodník je zameraný prírodovedne a kultúrno-historicky. Vytvorili ho kálnickí včelári na podnet predsedu ZO Slovenského zväzu včelárov v Novom Meste nad Váhom Tibora Valoviča.

 

http://krizom-krazom.eu/

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook