Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Union

ticketportal

predpredaj.sk

ticketart

eventim

CKM, karty Euro 26

AMSbus

Eurobus

studentagency

regiojet

KULTÚRA

Mestské kultúrne stredisko

     Adresa: Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 58 01, 0903 450 187

     E-mail: msks@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

 

Kino Považan

     Adresa: MsKS, Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/ 771 25 75

     E-mail: msks@msks.sk

     Web:http://www.kinopovazan.sk/

 

Galéria Petra Matejku

      Adresa: MsKS,  Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/ 771 27 70

     E-mail: msks@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

                http://www.msks.sk/data/c_galeria.html

 

Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska

     Adresa: MsKS,  Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 58 01, 0903 450 187

     E-mail: msks@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

 

 Výstavná sieň Mestského kultúrneho strediska

     Adresa: MsKS,  Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 58 01, 0903 450 187

     E-mail: msks@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

 

Viacúčelová spoločenská sála Mestského kultúrneho strediska

     Adresa: MsKS,  Ul. Hviezdoslavova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 27 70

     E-mail: vladova@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

              http://www.msks.sk/data/c_sala.html

 

Novomestský spravodajca

     Adresa: MsKS,  Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 06 40

     Fax: 032/771 27 70

     E-mail: redakcia@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

               http://www.msks.sk/data/c_spravodaj.html

 

Divadielko Galéria

     Adresa: MsKS,  Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 27 70

     E-mail: msks@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

              http://www.msks.sk/data/c_divgaleria.html

 

Malý komorný orchester

     Adresa: MsKS,  Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 46 49, 0908 587 503, 032/771 27 70, kl. 24

     E-mail: wrobel.milan@seznam.cz, fandrova@msks.sk <fandrova@msks.sk>

     Web: http://www.msks.sk/

                http://www.mko.sk/

 

 Knižnica Ľ. V. Riznera

     Adresa: Ul. 1 Mája 313/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 59 81 alebo 032/771 59 46

     E-mail: kniznicanmnv@gmail.com, stuparicova@mail.icss.sk 

     Web: http://www.msks.sk/data/p_kniznica.html

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Podjavorinské múzeum

     Adresa: Nám. Slobody 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 23 39

     E-mail: pm@muzeumtn.sk

     Web: http://www.muzeumtn.sk/expozicie/podjavorinske-muzeum.html?page_id=305

     FB: https://www.facebook.com/PodjavorinskeMuzeum/

 

 Amatérske divadlo

     Adresa: MsKS, Ul. Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/771 58 01, 0903 450 187

     E-mail: msks@msks.sk

     Web: http://www.msks.sk/

 

 

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook