Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Nové Mesto nad Váhom

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. - Ul. M.R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032 / 7740 411, Web: www.nspnm.sk

Liečebňa - (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tel.: 032/774 03 16

Špecializovaná nemocnica - (NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.), Ul. M. R. Štefánika 812/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Trenčín

Hospic - Súvoz - (REFUGIUM, n. o.), Súvoz 739/, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/741 70 44, Web: www.hospic.satmarky.sk

Špecializovaná nemocnica - (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín), Súdna 15, 911 96 Trenčín 

Fakultná nemocnica Trenčín - klinická onkológia,  Ul. Legionárska 28, 911 71 Trenčín, Tel.: 035/656 61 11, Web: www.fntn.sk

Fakultná nemocnica Trenčín - vnútorné lekárstvo, Ul. Legionárska 28, 911 71 Trenčín, Tel.: 035/656 61 11, Web: www.fntn.sk

Všeobecná nemocnica - Legionárska 28, 911 71 Trenčín, Tel.: 032/656 61 11

 

 

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook