Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Športové miesta

Mestské športové miesta
štadión AFC Nové Mesto nad Váhom Ul. Športová 22
tri veľké a dve malé futbalové ihriská pri štadióne AFC
štyri ihriská na sídliskách s umelým povrchom a tri asfaltové ihriská sídliská v NMnV
skatepark Ul. Banská
športová hala Ul. Javorinská
zimný štadión Ul. Športová

 

Športové miesta na školách
dve telocvične, jedna stolnotenisová miestnosť, jedna posilňovňa, atletická dráha s umelým povrchom, jedno polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom, jedno trávnaté ihrisko a plážové volejbalové ihrisko ZŠ na Odborárskej ulici
jedna telocvičňa, jedno polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom, atletická rovinka a dve volejbalové ihriská ZŠ kpt. Nálepku
jedna telocvičňa, atletická dráha s umelým povrchom, asfaltové ihrisko, asfaltový tenisový kurt, futbalové ihrisko s umelým povrchom a jedna herňa ZŠ na Tematínskej ulici
dve telocvične, jedno asfaltové ihrisko a jedna posilňovňa CVČ
jedna telocvičňa Spojená škola sv. Jozefa
dve telocvične a tenisová hala SOŠ na Weisseho ulici
dve telocvične, krytý bazén, posilňovňa, tenisový kurt, atletická dráha, futbalové ihrisko a asfaltové ihrisko SOŠ na Bzinskej ulici
jedna telocvičňa a posilňovňa SOŠ na Jánošíkovej ulici
jedna telocvičňa, posilňovňa, basketbalové ihrisko, atletická dráha - škvára, hádzanárske - futsalové ihrisko Gymnázium M.R.Š.

 

Súkromné športové miesta
tenisové kurty Klimatech, Ul. Piešťanská
squash centrum Ul. Inovecká
tri tenisové kurty, dve plážové volejbalové ihriská, tenisová hala s dvomi kurtami a stolnotenisový stôl na Zelenej vode
dve kolkárne U Komanov, Ul. Poľná

 

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook