Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9
Nachádzate sa: Úvod > TIK Nové Mesto > Symboly mesta

Union

ticketportal

predpredaj.sk

ticketart

eventim

CKM, karty Euro 26

AMSbus

Eurobus

studentagency

regiojet

Symboly mesta

Symbol Nového Mesta nad Váhom poznáme z historických pečatí, z ktorých najstaršia pochádza z 15. stor. Obsah je u všetkých pečatí rovnaký - je na nich zobrazená Madona sprevádzaná motívom kostola s vežou a uhorským štátnym znakom. Historický symbol Nového Mesta nad Váhom súvisí s patrocíniom farského kostola - Narodenie Panny Márie . Mesto si vytvorilo svoj erb už za I. ČSR. Mal však vážne heraldické nedostatky. Prvý erb schválený Heraldickou komisiou prijalo mesto v roku 1983. Pozostával zo strieborného kostola umiestneného nad striebornou zvlnenou stuhou v zelenom štíte. Erb v roku 1992 na žiadosť mesta zmenili na súčasnú podobu, v ktorej dominuje postava Panny Márie s Ježiškom na rukách, a tak sa obsahovo najviac približuje k pôvodnému historickému symbolu z najstaršej novomestskej pečate. Erb výtvarne spracoval akad. mal. Ján Mikuška. Podobu mestských symbolov (erb, vlajka, pečať) prijalo mestské zastupiteľstvo dňa 15. 12. 1995.

Symbol Nového Mesta nad Váhom na historických pečatiach mestaSymbol Nového Mesta nad Váhom na historických pečatiach mesta

 
Erb mesta

Definícia erbu - v zelenom štíte strieborná Panna Mária s dieťaťom v náručí – obaja korunovaní, vpravo strieborný kostol.

Erb mesta

 
Pečať mesta

Je okrúhla, uprostred s mestským symbolom a kruhopisom Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Pečať NMnV

 
Vlajka mesta

Pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhoch vo farbách bielej a zelenej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je dvoma cípmi, t.j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu.

Vlajka NMnV

 
Štandarda primátora mesta

Štandarda primátora mesta

Zdroj: http://www.nove-mesto.sk

 

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook