Turisticko-informačná kancelária
Nové Mesto nad Váhom
nezisková organizácia
Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Union

ticketportal

predpredaj.sk

ticketart

eventim

CKM, karty Euro 26

AMSbus

Eurobus

studentagency

regiojet

INŠTITÚCIE SAMOSPRÁVY A VEREJNEJ SPRÁVY

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

     Adresa: Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: 032/740 22 19

     Fax: 032/740 21 11

     E-mail: msu@nove-mesto.sk

     Web:http://www.nove-mesto.sk/

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

     Adresa: Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Klientske centrum OÚ, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel.: OÚ : 032/774 59 01 , Klientske centrum: 032/774 54 00

     Web: http://www.minv.sk/?okresny-urad-nove-mesto-nad-vahom-1

 

Katastrálny odbor Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom

     Adresa: Hviezdoslavova 36,915 01 Nové Mesto nad Váhom
           
     Tel.: 032/281 72 70, mobil: 0918 996 712

     Web: http://www.minv.sk/?katastralny-odbor-19

 

Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom

     Adresa: Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

     Tel.: 032/774 5... + klapka

     Informácie: 032/774 52 00, 032/774 52 46, 032/774 52 01

     Fax: 032/774 52 25

     Podateľňa: 032/774 52 43

     Web: www.drsr.sk

 

Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Mesto nad Váhom

     Adresa: Hviezdoslavova ul. č. 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Poštová adresa: SP, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín

     Pri volaní do pobočky si môžete vybrať tlf. číslo je pre vás výhodnejšie:

     Telefón - mobil. operátor, pevná linka:

     0906 173 522, 02/3247 3522 Odbor poistného 
     0906 173 701, 02/3247 3701
     0906 173 702, 02/3247 3702
     0906 173 703, 02/3247 3703
     0906 173 519, 02/3247 3519 Odbor dôchodkového poistenia 
     0906 173 520, 02/3247 3520
     0906 173 521, 02/3247 3521
     0906 173 644, 02/3247 3644
     0906 174 642, 02/3247 4642
     0906 174 644, 02/3247 4644 Odbor nemocenského poistenia 
     0906 174 645, 02/3247 4645
     0906 173 523, 02/3247 3523 Poistenie v nezamest. a garanč. poistenia 
     0906 174 739, 02/3247 4739
     0906 173 517, 02/3247 3517 Odbor lekárskej posudkovej činnosti  
     0906 173 518, 02/3247 3518

    Web: http://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s?prm1=37

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

     Adresa: Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

     Tel. podateľna - informácie: 032/244 11 92

     Fax: 032/743 58 05

     E-mail: nm@upsvr.gov.sk

     Web: www.upsvar.sk/nm

© 2016 Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. | stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM s.r.o.
Facebook